Сайн гараа- 2018 оны урьдчилсан дүн мэдээ

3-р ангийн дүн  3-р анги 4-р ангийн дүн  4-р анги 5-р ангийн дүн  5-р анги 6-р ангийн дүн 6-Р анги 7-р ангийн дүн 7-р анги 8-р ангийн дүн  8-р анги 9-р ангийн дүн  9-р анги  10-р ангийн дүн   10-р анги 11-р ангийн дүн мэдээ  11-р анги  12-р ангийн дүн мэдээ 12-р анги Дундын багшийн дүн мэдээ  Дундын багш

Цааш унших


2018-2019 онд манай сургууль

СУРГУУЛИЙН ЗОРИЛГО: 2018-2019 оны хичээлийн жилд эрүүл аюулгүй орчин бүрдүүлж, хариуцлага ёс зүйг дээдлэн, амжилт ололтоо бататган чанаржуулж ажиллана. ЗОРИЛТ: Багшийн хөгжлийг дэмжих, сурагчдын сургалтын амжилтыг бататгах, чанаржуулах Хариуцлага сахилга бат, ёс зүйг дээдлэн үлгэрлэн манлайлах Хүүхдийг хөгжүүлэхэд эцэг эх, олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлэх Цахим хэрэглээний зөв хэвшил тогтоох, цахим хичээлийн сан бүрдүүлэх, хэрэглээг нэмэгдүүлэх […]

Цааш унших


Нийт эцэг эхчүүдийн анхааралд

Хүүхдийн зуны амралт эхэлсэнтэй холбоотойгоор Нийслэлийн боловсролын газраас гаргасан 2018.06.28-ны өдрийн 04/784 тоот Хүүхдийг осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр эцэг эх асран хамгаалагчдад зориулан гаргасан зөвлөмж -ийн дагуу хүүхдийнхээ аюулгүй байдлыг хангаж, аливаа эрсдлээс урьдчилан сэргийлж ая тухтай сайхан амраахыг хүсье.  

Цааш унших