ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО:

EZ

АЛСЫН ХАРАА:

AH

UZ