2018 оны Элсэлтийн шалгалтын дүн

  • ШАЛГАЛТАНД ТЭНЦСЭН СУРАГЧДЫН ЭРХИЙН БИЧГИЙГ 6-Р САРЫН 11-13-ны ӨДРҮҮДЭД 202 ТООТ ӨРӨӨНД ОЛГОНО.

  • ЭРХИЙН БИЧИГ АВАХААР ИРЭХДЭЭ СУРАГЧИЙН ХУВИЙН ХЭРЭГ, ТӨРСНИЙ ГЭРЧИЛГЭЭ, ШАЛГАЛТЫН МАНДАТЫГ АВЧИРНА.