Элсэлтийн шалгалтын 1-р шатны бодлого ба бодолтууд

2018-2019 оны элсэлтийн эхний шалгалтын дүнг 2018 оны 05-р сарын 21 -ний өдрийн 12 цагт сургуулийн веб сайтад байршуулна.