6-р ангийн эцэг эхийн нэгдсэн хурал болж өнгөрлөө

2017-2018 оны хичээлийн жилд манай сургуульд шинээр элсэгч 6-р ангийн сурагчдын эцэг эхийн хурал 09-р сарын 15-нд болж өнгөрлөө.

Тус хурлаар эцэг эхчүүдэд сургуулийн багш нар болон сургуулийн онцлогуудыг танилцууллаа. Мөн анги тохижилтууд, сургуулийн бүтэц зохион байгуулалт, дотоод орчинг явуулж үзүүлэн танилцуулсан. 

Үүний дараагаар хүүхэд бүрийн эцэг эхчүүдтэй сургуулийн гурвалсан гэрээг байгуулав.